SEBASTIAN NAGY


OTIO / House near rectory
Nitra-Drážovce, Slovakia


Otium is a Latin word meaning free time or vacation. A house which has been given such a name must be a blessed place where you can relax and charge new energies after a day of work. The house designed by the architect Sebastian Nagy is being blessed by its own occupier – a catholic priest. Drážovce is a small village close to Nitra. It is a quiet and green place where the treetops breathe a majestic atmosphere. We are now entering the parish garden dominated by the Roman Catholic church of Francis Xavier. From the green at the back of the garden emerges a stone wall – a monument. It is a house called Otio which at first sight looks modest and reserved.

Otium je po latinsky voľný čas či dovolenka. A ak podobný názov dostane dom, je jasné, že má byť požehnaným útočiskom, kde po práci v pokoji skloníte hlavu a naberiete nové sily. V dome od architekta Sebastiana Nagya je požehnanie prítomné v osobe samotného obyvateľa – býva tu totiž katolícky kňaz. Neveľká obec Drážovce neďaleko Nitry. Pokojné miesto plné zelene, koruny stromov dýchajú vznešenou atmosférou. Vchádzame do farskej záhrady, ktorej dominuje rímskokatolícky kostol sv. Františka Xaverského. Z objatia zelene na konci záhrady vystupuje kamenná stena – monument. Strohý na prvý pohľad rezervovaný dom s názvom Otio.
Next page ︎

Mark