Laura Muyldermans & Lauren Dierickx & Sander Rutgers


Actiris
Brussels, Belgium


The transformation of an empty building for temporary use aims at an economically feasible approach and a liveable working environment. Four individual workplaces take up minimal space and are located along the facade in the four outer corners of the building. The open space of 1200m2 forms an inspiring setting for conversation, workshop, lecture, and debate. The whole is a dynamic intermediate space of antechambers, intermediate rooms, back rooms, and passageways. Well-considered dismantling, playing chess with existing system walls and the use of circular style walls results in a play of windows and walls, corners and columns.


De transformatie van een leegstaand gebouw voor tijdelijk gebruik beoogt een economisch haalbare aanpak en een leefbare werkomgeving. Vier individuele werkplekken nemen een minimale ruimte in en bevinden zich langs de gevel in de vier uiterste hoeken van het gebouw. De open ruimte van 1200m2 vormt een inspirerende setting voor overleg, workshop, lezing en debat. Het geheel is een dynamische tussenruimte van voorkamers, tussenkamers, achterkamers en doorgangen. Doordacht ontmantelen, schaken met bestaande systeemwanden en de inzet van circulaire stijlwanden resulteert in een spel van ramen en wanden, hoeken en kolommen.Next Project

Mark