GE+arhitekti


Stadium Luka íokčević íaljapin
Gunja, Croatia


After flood hit eastern Croatia in 2014, most buildings were demolished in total.
By designing the stadium to raise out of the field, designer creates symbiosis of architecture and environment as well as symbolic memory of the embankment breakage.
Building’s symbolism is also reflected in the use of bricks on its main facade from flood demolished houses.
Stadium is small by its size, but its significance for the local community generated a comprehensive design approach, integrating contemporary architecture and design into rural landscape, which makes it larger than its physical size.


Nakon poplave koja je pogodila istočnu Hrvatsku 2014. godine, većina kuća je bila uništena.
Ideja stadiona koji izlazi iz terena je kreirala simbiozu arhitekture i okoline kao i simboličku memoriju na pucanje nasipa.
Simbolika stadiona se također reflektira kroz korištenje opeka na glavnom pročelju uzetih od srušenih kuća. Stadion je veličinom mali, ali njegovo veliko značenje za lokalnu zajednicu je generiralo sveobuhvatan pristup projektiranju, integrirajući suvremenu arhitekturu u ruralnu okolinu i zeleni kontekst što stadion čini većim od njegove stvarne veličine.
Next Project

Mark